Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af fire klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet. 

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten, Kjeld Kjær Madsen, kor@post8.tele.dk
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten,Hans Esdahl, Hans_esdahl@hotmail.com
er stedfortræder for præsidenten - og er blandt andet med i Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren, Leif Repsholt, mail: leifrepsholt@gmail.com
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren, Gunnar Ibsen, mail: gibsen@live.dk
Fører specificerede regnskaber, opkræver kontingent, betaler alle klubbens udgifter