Klubben har mødested i Sct. Peders Kirkes sognegård, Sct. Peders Hus

Vi mødes...Hver anden torsdag kl. 18.30 i Sct. Peders Hus, Fabersvej 41.